Wytyczne dotyczące organizacji imprez w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


zdjęcie: olivia hutcherson

Wytyczne dotyczące organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny

Celem wdrażanych procedur jest:

  1. Dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz gości obiektu.
  2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników obiektu, gości oraz innych osób z zewnątrz.
  3. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem.
  4. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.

Wytyczne zostały podzielone na sześć części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, gościom oraz innym osobom z zewnątrz (dostawcy, firmy/osoby obsługujące imprezę).
  2. Bezpieczna organizacja imprezy/spotkania w obiekcie.
  3. Usługa gastronomiczna.
  4. Dodatkowe zalecenia.
  5. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie  zakażenia koronawirusem u pracownika/współpracownika.
  6. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownika, gościa lub innej osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem.

https://www.gov.pl/web/rozwoj/wesela-przyjecia

 

 

Żródło: Polskie Stowarzyszenie Branży Ślubnej